OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 vortex

2023 mid-winter collection

VORTEX

ðə ˈnoɹθ ˌwɪnd ən (ð)ə ˈsʌn wɚ dɪsˈpjutɪŋ ˈwɪtʃ wəz ðə ˈstɹɑŋɡɚ, wɛn ə ˈtɹævəlɚ ˌkem əˈlɑŋ ˈɹæpt ɪn ə ˈwoɹm ˈklok.
ðe əˈɡɹid ðət ðə ˈwʌn hu ˈfɚst səkˈsidəd ɪn ˈmekɪŋ ðə ˈtɹævəlɚ ˈtek ɪz ˈklok ˌɑf ʃʊd bi kənˈsɪdɚd ˈstɹɑŋɡɚ ðən ðɪ ˈəðɚ.
ðɛn ðə ˈnoɹθ ˌwɪnd ˈblu əz ˈhɑɹd əz i ˈkʊd, bət ðə ˈmoɹ hi ˈblu ðə ˈmoɹ ˈklosli dɪd ðə ˈtɹævlɚ ˈfold hɪz ˈklok əˈɹaʊnd ɪm;
ˌæn ət ˈlæst ðə ˈnoɹθ ˌwɪnd ˌɡev ˈʌp ði əˈtɛmpt. ˈðɛn ðə ˈsʌn ˈʃaɪnd ˌaʊt ˈwoɹmli ənd ɪˈmidiətli ðə ˈtɹævlɚ ˈtʊk ˌɑf ɪz ˈklok.
ən ˈso ðə ˈnoɹθ ˌwɪnd wəz əˈblaɪʒ tɪ kənˈfɛs ðət ðə ˈsʌn wəz ðə ˈstɹɑŋɡɚ əv ðə ˈtu.


상품 옵션
옵션 선택

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
vortex 수량증가 수량감소 0 (  0)
TOTAL 0 (0개)
size(cm) 44 46 48 50
length 70 70.5 71.5 72
width 56 58 62 64
sleeves 81 82 83 84.3
hem 57.5 59.5 61.5 63.5
shoulders 53 54 55 56
Model is 5ft 9” and wears size 38.


materials
Upper 1 / Polyester 88, Span 12
Upper 2 / Polyester 100
Upper 3 / Polyester 65, Cotton 35

washing
Hand wash
Cold temperature
Wash seperately
Dry clean only
Do not bleach
Do not tumble dry
Do not iron


*배송안내
- 배송업체는 CJ대한통운 택배입니다.
- 평일 기준 12시 이전 결제 완료된 주문건(예약배송의 경우 제외)은 당일 발송을 목표로 하고 있으나 주문량 및 재고 사정에 따라 배송 시작일이 지연될 수 있습니다.
- 배송기간은 결제 완료일로부터 1-3 영업일이 소요됩니다.
(해당 지역 영업소 환경에 따라 수령일이 변동될 수 있습니다.)
- 예약배송 상품의 경우 배송예정일에 출고됩니다.
-제주/도서/산간/오지 등 일부 지역은 추가운임이 발생할 수 있습니다.
- 토/일 그리고 공휴일은 휴무입니다.

*교환/환불 안내
- 고객님의 변심으로 교환/환불을 하실 경우 상품 반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다. (색상 및 사이즈 교환 포함)
- 상품 수령 후 7일 이내 사이트를 통해 반품접수 부탁드립니다.
- 교환/반품 시 수거완료 후 10일 이상 연락 두절로 인해 처리가 어려울 시 착불로 반송처리가 될 수 있습니다.

*오배송/불량 상품의 경우
- 불량 혹은 오배송으로 인한 타 상품 수령시, 무상교환 원칙으로 신속한 재발송을 도와드리고 있으나 반품을 원하실 경우 변심이 일부 반영되어 배송비가 청구되시는점 참고부탁드립니다.
- 고객님의 부재로 인해 반송이 된 경우, 반송되어 온 배송비와 재발송 배송비 즉 왕복 배송비를 부담해주셔야 합니다. 반드시 정확한 주소지와 연락처 기재 부탁드립니다.

*교환 및 반품이 불가능한 경우
- 상품 수령일로부터 14일이 경과한 상품의 경우
- 고객님의 사용 또는 일부 부주의로 인해 상품 가치가 현저히 감소한 경우
(착용흔적, 얼룩, 찢김, 화장품, 향기, 피부 각질 등)
- 상품의 사용 및 제품 구성품의 파손, 분실, 라벨을 제거 한 경우
- 수제화 제품이나 화이트 계열의 상품, 세일 상품
- 스타킹, 레깅스, 니트 소재의 상품과 악세사리 (쥬얼리, 모자, 양말 등)의 경우
- 단춧구멍 막힘, 초크 자국이나 작은 실밥으로 인한 불량 사유 처리
- 모니터 사양에 따른 색상 관련 개인 편차로 인한 불량 사유 처리
- 측정 위치에 따른 사이즈 편차로 인한 불량 사유 처리는 불가능합니다.
- 청바지의 경우 소재 특성상 물빠짐이 있을 수 있습니다.
- 퍼 제품의 경우 털빠짐이 있을 수 있습니다.
- 접수 없이 상품을 임의적으로 반송하였을 경우
- 사은품 및 구성품이 누락된 경우

Q&A

게시물이 없습니다

REVIEW 0

게시물이 없습니다